Wifi metoda alternatywna

Z FluxboxPL.org

Skocz do: nawigacja, szukaj

Postanowiłem podzielić się moją metodą do obsługi wifi. Jako, że nie podoba mi się wicd ani networkmanager napisałem własny skrypt:

Wymagania

 • wpa_supplicant
 • wpa_supplicant_gui
 • notification-daemon (konkretnie obsługa notify-send)
 • Xdialog

Stworzyłem dwa skrypty:

mywpa

#! /bin/bash

case "$1" in

kill)
 kill `cat /var/run/mywpa.pid`
 rm /var/run/mywpa.pid
 kill `cat /var/run/dhcpcd-wlan0.pid`
 rm /var/run/dhcpcd-wlan0.pid
;;

dhcp)
 dhcpcd wlan0 && notify-send "Uzyskano adres IP" "wlan0 addr: `ifconfig wlan0 | awk '/''inet addr'/' { print $2 }' | cut --bytes=6-21`"
;;

*)
 if ! [ -e /var/run/mywpa.pid ]
 then
  wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -d -c /etc/wpa_supplicant.conf & &> /dev/null
  sleep 2
  pidof /usr/sbin/wpa_supplicant > /var/run/mywpa.pid
  while [ 1=1 ]
  do
   dhcpcd wlan0 && notify-send "Połaczono z siecią bezprzewodową" "wlan0 addr: `ifconfig wlan0 | awk '/''inet addr'/' { print $2 }' | cut --bytes=6-21`" && break
   if ! [ -e /var/run/mywpa.pid ] 
   then
    break
   fi	   
   sleep 2 
  done
 fi
;;
esac


mwpa_gui

#! /bin/bash
mywpaaddr="podaj sciezke do mywpa"
case "$1" in

switch)
 if [ -e /var/run/mywpa.pid ] 
 then
  Xdialog --yesno "Czy chcesz wyłączyć wifi?" 7 50 && exec sudo $mywpaaddr kill 
 else
  exec $0
 fi
;;

*)
 sudo $mywpaaddr & &> /dev/null

 PID=`pidof /usr/sbin/wpa_gui`

 if ! [ "$PID" -gt "0" ]
 then
  exec wpa_gui -p /var/run/wpa_supplicant
 fi
;;
esac


Potrzebne są prawa do odpalenia mywpa z roota (sudo). Pamiętaj, aby uzupełnić ścieżkę do mywpa: $mywpaaddr

Użycie:

 • w menu fluxbox:
  • [exec] (start wifi) {ścieżka/do/mywpa_gui}
  • [exec] (wyłącz wifi) {sudo /ścieżka/do/mywpa kill}
 • jako hotkey
  • 180 :exec ścieżka/do/mywpa_gui switch
Narzędzia osobiste