Plik apps

Z FluxboxPL.org

Wersja z dnia 17:08, 23 mar 2011 autorstwa Minio (dyskusja | edycje) (→‎Właściwość i wartość: dodana nowa właściwość pliku apps, dostępna we Fluxboksie 1.3.0)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wstęp

Plik ~/.fluxbox/apps jest miejscem, w którym zapamiętywane są ustawienia związane ze sposobem wyświetlania aplikacji we Fluxboksie. Dane zapamiętywane w pliku apps to m.in. położenie okna danej aplikacji, jego rozmiar czy warstwa, na której dana aplikacja znajdzie się po uruchomieniu.

W wer 0.9.4 do funkcji pliku apps dodano również możliwość definiowania, przy jego pomocy, aplikacji startowych, uruchamianych razem z Fluxboksem.

Zapis ustawień wyświetlania aplikacji we Fluxboksie

Pierwszym, standardowym sposobem zapisu ustawień okna danej aplikacji jest sekcja "Zapamiętaj" menu okna (prawy przycisk na pasku tytułowym okna lub na pasku ikon). Zestawienie opcji sekcji "Zapamiętaj":

 • Pulpit
 • Przejdź do pulpitu
 • Monitor
 • Rozmiar
 • Pozycja
 • Przyklejony
 • Dekoracje
 • Zwinięty
 • Warstwa
 • Przeźroczystość
 • Zapisz przy wyjściu

Zaznaczenie wybranych opcji dla danego okna aplikacji sprawi, że parametry okna którym one odpowiadają zostaną zapamiętane. W pliku ~/.fluxbox/apps natomiast pojawią się odpowiednie wpisy, które pozwolą na ich odtworzenie przy każdym uruchomieniu danej aplikacji.


Drugim sposobem zapisu właściwości okien aplikacji jest edycja pliku ~/.fluxbox/apps.

Edycja pliku apps

Plik ~/.fluxbox/apps można edytować przy działającym Fluxboksie, modyfikując zarówno istniejące wpisy, jak również tworzyć nowe. Edycja pliku apps jest zarazem jedynym sposobem, na dodanie aplikacji startowych do tego pliku. Zmiany wprowadzone w pliku apps odniosą skutek po jego zapisaniu.


Wpisy w pliku apps powstają według następującego wzorca:

  
    [app] (określenie aplikacji) {liczba}
     [Właściwość1] {wartość1}
     [Właściwość2] {wartość2}
     ...
    [end]


Określenie aplikacji

Określeniem aplikacji jest domyślnie WM_CLASS danego okna - a konkretnie ciąg znaków określający nazwę okna aplikacji. Możemy go poznać wydając w terminalu polecenie

xprop WM_CLASS|cut -d \" -f 2

i klikając na wybrane okno.

Nazwa okna aplikacji może być predefiniowana przez użytkownika.

przykład:

wykorzystanie nazwy okna Leafpad-a
[app] (leafpad)


Określeniem aplikacji może być również:

1. Ciąg znaków WM_CLASS określający nazwę klasy okna aplikacji. Nazwę klasy aplikacji możemy poznać, wydając polecenie

xprop WM_CLASS|cut -d \" -f 4

i klikając na wybrane okno.

przykład:

wykorzystanie nazwy klasy okien, do której należy okno Leafpad-a
[app] (class=Leafpad)


2. WM_WINDOW_ROLE czyli funkcja okna aplikacji. Możemy ją poznać wydając polecenie:

xprop | grep "WM_WINDOW_ROLE(STRING)" | cut -d \" -f 2

przykład:

ustawienia dla pierwszego wyswietlonego okna Opery
[app] (role=opera-mainwindow#1)


3. WM_NAME czyli tytuł okna widoczny na pasku tytułowym.

przykład:

ustawienia dla wszystkich okien z ciagiem znaków "Mozilla" w tytule
[app] (title=.*Mozilla.*)


Ustawienia dla okien aplikacji mogą się stosować do określonej liczby otwartych okien. Odpowiada za to parametr liczba. Domyślnie ustawienia obejmują wszystkie uruchomione okna (parametr {0}).

przykład:

ustawienia dla dwóch jednocześnie uruchomionych okien Leafpad, trzecie uruchomi się już bez zadanych ustawień.
[app] (leafpad) {2}


Uwaga.png
Uwaga! Aby zmiany obejmowały wszystkie uruchamiane okna, określeniem aplikacji powinno być wyrażenie regularne (.*).


Właściwość i wartość

Właściwości i wartości to kolejne definicje ustawień okna danej aplikacji. Ich zestawienie wraz z opisem poniżej.

- Pulpit

[Workspace] {0-N}

Wymusza otwarcie aplikacji w określonym obszarze roboczym. Pierwszy obszar roboczy to liczba 0.

- Przejdź do pulpitu

[Jump] {yes|no}

Przełącza na obszar roboczy, na którym zostało uruchomione okno aplikacji, zdefiniowane wcześniej opcją [Workspace].

- Monitor

[Head] {0-N}

Stosowane przy stacjach wielomonitorowych. Określa numer ekranu, na którym ma się uruchomić aplikacja.

- Rozmiar okna

[Dimensions] {Szerokość Wysokość}

Rozmiary okna aplikacji w pikselach.

- Pozycja okna

[Position] (WINCENTER|CENTER|UPPERLEFT|UPPERRIGHT|LOWERLEFT|LOWERRIGHT){X Y}
       

Pozycja konkretnego punktu okna aplikacji względem analogicznego punktu ekranu, mierzona w pikselach. Na przykład zapis [Position] (UPPERRIGHT) {X Y} sprawi ze prawe górne okno aplikacji będzie odsunięte od prawego górnego rogu ekrany o współrzędne X Y.

- Przyklejony

[Sticky] {yes|no}

Określa czy okno ma być widoczne na wszystkich obszarach roboczych.

- Dekoracje okna

[Deco] {NONE|NORMAL|TOOL|BORDER|TAB} 

Ustawienia dekoracji okna:

NORMAL - standardowe dekoracje
NONE - bez dekoracji
BORDER - bez dekoracji ale z obramowaniem okna
TOOL - widoczny tylko pasek tytułowy
TAB - bez dekoracji ale z zakładkami

- Zwinięty

[Shaded] {yes|no} 

Określa czy okno aplikacji ma być uruchamiane zwinięte.

- Warstwa

[Layer] {Numer Warstwy} 

Warstwa na której znajduje się okno. Warstwy definiowane są numerem: 2-Powyżej docku, 4-Dock, 6-Na wierzch, 8-Normalnia, 10-Na dno, 12-Pulpit.

- Przeźroczystość okna

Przeźroczystość okna aktywnego oraz nieaktywnego (od wer. 1.0 RC3).

[Alpha] {0-255}

- Zakładki

[Tab] {yes|no}

Określa czy mają być zapamiętane aktualne ustawienia zakładek.

- Okno aktywne po uruchomieniu

[FocusNewWindow] {yes|no}

Określa, czy okno aplikacji ma być aktywne po uruchomieniu. Jeżeli jest ustawione na yes, okno będzie aktywne po uruchomieniu. Jeżeli na no, okno nie będzie aktywne po uruchomieniu. Nadpisuje ustawienie focusNewWindows z pliku init.


- Aplikacja w pasku narzędzi

[IconHidden] {yes|no}

Określa czy aplikacja ma być widoczna w pasku narzędzi

- Przełączanie okien

[FocusHidden] {yes|no}

Określa czy danego okna ma dotyczyć przełączanie okien przy pomocy skrótu klawiszowego Next/PrevWindow lub przycisków paska narzędzi.

- Aplikacja w pasku narzędzi i przełączanie okien

[Hidden] {yes|no}

Obie opcje [IconHidden] i [FocusHidden] równocześnie.

- Zapisz przy zamykaniu

[Close] {yes|no}

Zapisuje zmiany wyglądu okna aplikacji za każdym razem przy jej zamykaniu.

Autostart

Standardowo rolę autostartu we Fluxboksie spełnia plik ~/.fluxbox/startup - można jednak do tego celu wykorzystać plik apps. Aplikacje startowe zapisujemy na początku pliku apps w formie:

[startup] {polecenie}


Automatyczne grupowanie okien

Od wersji Fluxboksa 0.9.1 możliwe i wskazane jest wykorzystywanie pliku apps do grupowania okien . Daje to większe możliwości niż w przypadku pliku ~/.fluxbox/groups używanego w tym celu wcześniej. Przy pomocy pliku apps możliwe jest precyzyjniejsze określenie grupowanych aplikacji, jak również określenie na przykład pulpitu na którym aplikacje mają być grupowane i innych właściwości aplikacji wynikających z użycia pliku apps.

Od wersji Fluxboksa 1.0rc3 wprowadzona została również możliwość grupowania tylko okien, pojawiających się na aktywnym pulpicie: [group] (workspace)


Grupowane aplikacje zapisujemy w formie:

  
 [group]
   [app] (określenie aplikacji1)
   [app] (określenie aplikacji2)
     [Właściwość1] {wartość1}
     [Właściwość2] {wartość2}
     ...
 [end]


Aby na przykład pogrupować wszystkie okna urxvt na warstwie 4:

 [group]
   [app] (urxvt)
     [Layer] {4}
 [end]


Aby pogrupować Iceweasel i Icedove na pulpicie drugim:

 [group]
   [app] (name=Navigator) (class=Iceweasel) (role=browser)
   [app] (name=gecko) (class=Icedove-bin)
     [Workspace]  {1}
 [end]

Przykłady użycia pliku apps

Terminal bez elementów dekoracji okna

Wpis definiujący wygląd okna Urxvt, o rozmiarach 584 408, w lewym górnym rogu, bez dekoracji okna, niewidoczny w pasku narzędzi oraz przyczepiony do pulpitu.

[app] (urxvt)
 [Workspace]	{0}
 [Dimensions]	{584 408}
 [Position]	(UPPERLEFT)	{18 20}
 [Deco]	{NONE}
 [IconHidden] {yes}
 [Layer]    {12}
[end]

Mplayer bez dekoracji, z obramowaniami okna

Wpis definiujący wygląd okna Mplayera/Gmplayera, bez dekoracji ale z obramowaniami okna, zawsze na wierzchu.

[app] (title=.*MPlayer.*)
 [Deco]    {BORDER}
 [Layer]    {2}
[end]

Cztery terminale wypełniające ekran

Wpis definiujący wygląd okien czterech terminali (Urxvt) wypełniających ekran o wielkości 1280x1024 (z mała przerwą pomiędzy oknami i granicami ekranu). Kolejne terminale uruchamiamy poleceniami: urxvt -name urxvt1, urxvt -name urxvt2, urxvt -name urxvt3, urxvt -name urxvt4 (można podpiąć pod skróty klawiszowe).

[app] (urxvt1)
 [Workspace]	{0}
 [Dimensions]	{600 475}
 [Position]	(UPPERLEFT)	{18 20}
[end]
[app] (urxvt2)
 [Workspace]	{0}
 [Dimensions]	{600 475}
 [Position]	(UPPERRIGHT)	{18 20}
[end]
[app] (urxvt3)
 [Workspace]	{0}
 [Dimensions]	{600 475}
 [Position]	(LOWERLEFT)	{18 20}
[end]
[app] (urxvt4)
 [Workspace]	{0}
 [Dimensions]	{600 475}
 [Position]	(LOWERRIGHT)	{18 20}
[end]

Linki

Howto o edycji pliku apps na fluxbox-wiki.org

Narzędzia osobiste