FbPager

Z FluxboxPL.org

Skocz do: nawigacja, szukaj

FbPager jest prostym programem graficznie przedstawiającym zawartość pulpitów wirtualnych Fluxboksa.

Posiada niewielkie - acz wystarczające dla aplikacji tego typu - możliwości konfiguracyjne - można zmienić rozmiar okna, kolory oraz akcje wykonywane przy odpowiednich sekwencjach przycisków myszy.

Konfiguracji programu dokonuje się w pliku fbpager domyślnie umieszczanym w katalogu ~/.fluxbox/.

Najważniejsze opcje konfiguracyjne

Składnia pliku konfiguracyjnego FbPagera jest bardzo podobna do składni pliku init. Większość opcji jest opisowa, więc wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego aby móc zająć się konfiguracją FbPagera. Domyślny plik konfiguracyjny zawiera wszystkie opcje przyjmowane przez program.

Poniżej opisałem te opcje, które zapewne zapragnie się zmienić natychmiast w celu dostosowania wyglądu programu do pulpitu.

Położenie i wygląd

fbpager.x: <wartość>

Określa odległość (w pikselach) od lewej krawędzi ekranu.

fbpager.y: <wartość>

Określa odległość (w pikselach) od lewej krawędzi ekranu.

fbpager.workspace.width: <wartość>

Określa (w pikselach) szerokość jednej przestrzeni roboczej w FbPager.

fbpager.workspace.height: <wartość>

Określa (w pikselach) wysokość jednej przestrzeni roboczej w FbPager.

Uwaga.png
Uwaga! Należy pamiętać, że FbPager wyświetla tyle przestrzeni roboczych, ile wynosi wartość session.screen0.workspaces: w pliku init


fbpager.workspacesPerRow: <wartość>

Określa ile przestrzeni roboczych ma znajdować się w jednym rzędzie. Jeżeli całkowita liczba przestrzeni roboczych będzie większa, FbPager wyświetli je w odpowiedniej ilości rzędów.

fbpager.icons: <boolean>

Gdy True, okna wyświetlane w FbPager będą zawierały odpowiednio przeskalowane ikony programów (jeśli są one obecne w /usr/share/pixmaps)

fbpager.align: <kierunek>

Określa, w jakim kierunku mają być wyświetlane pulpity wirtualne:

  • LeftToRight - pierwszy z lewej, kolejne przyklejone do jego lewego boku
  • RightToLeft - pierwszy z prawej, kolejne przyklejone do jego prawego boku

Kolory

Uwaga.png
Uwaga! Kolory mogą być podawane na trzy sposoby:
  • wartość hexadecymalna, np. #03cc00
  • wartość RGB, np. 38/4/4
  • wartość opisowa, np. green (wartości RGB kolorów zawiera plik /etc/X11/rgb.txt, /usr/X11R6/lib/X11/rgb.txt lub /usr/X11R6/share/X11/rgb.txt - w zależności od systemu oraz wersji serwera X)


fbpager.color: <kolor>

Określa kolor obramowania programu.

fbpager.windowColor: <kolor>

Określa kolor nieaktywnego okna.

fbpager.focusedWindowColor: <kolor>

Określa kolor aktywnego okna.

fbpager.windowBorderColor: <kolor>

Określa kolor obramowania okna.

fbpager.backgroundColor: <kolor>

Określa kolor pulpitu wirtualnego.

fbpager.currentBackgroundColor: <kolor>

Określa kolor aktualnego pulpitu wirtualnego.

Inne

fbpager.multiClickTime: <liczba>

Określa, w milisekundach, jaki może być maksymalny interwał czasowy pomiędzy kliknięciami myszy, aby były one traktowane jako sekwencja.

Zależności

  • libXrender
  • libSM
  • libXt

Zrzut ekranu

Linki

Strona domowa

Narzędzia osobiste