Mpc

Z FluxboxPL.org

Skocz do: nawigacja, szukaj
Właściwy tytuł tego artykułu to mpc. Z powodu ograniczeń technicznych tytuł tego artykułu jest nieprawidłowy.


mpc jest jednym z najprostszych (w idei, nie obsłudze) klientów MPD.

Podobnie jak inne programy znane z wiersza poleceń, przyjmuje on argumenty odpowiadające za wykonywane funkcje oraz operuje na standardowych wejściu i wyjściu. Dlatego, pomimo pozornej prostoty, przy wykorzystaniu potoków pokazuje on swój prawdziwy potencjał.

Cechy

 • Pracuje w terminalu
 • Nieinteraktywny
 • Przy wykorzystaniu potoków niemal nieograniczone możliwości
 • Możliwość integracji z projektem bash completion
 • Mała wielkość pakietu
 • Praktycznie brak zależności oraz zapotrzebowania na zasoby

Siła mpc tkwi właśnie w potokach oraz braku interkatywności. Dzięki temu idealnie nadaje się do wszelkiej maści skryptów powłoki (przy odrobinie chęci oraz wiedzy można napisać coś na wzór klienta MPD) oraz zdalnego sterowania MPD przy pomocy klawiatury, menu Fluxboksa lub ikonek na pulpicie. Ograniczenie stanowi praktycznie tylko wyobraźnia.

Używanie

 • mpc ls <katalog> - listuje zawartość katalogu (domyślnie music_directory)
 • mpc add <katalog> - dodaje zawartość <katalog> do playlisty
 • mpc play [<numer>]- zaczyna odtwarzać muzykę; gdy zostanie podany jeszcze numer, ten utwór na playliście zostanie odtworzony
 • mpc toggle - pauzuje/odpauzowuje odtwarzanie muzyki
 • mpc stop - zatrzymuje odtwarzanie muzyki
 • mpc next - zaczyna odtwarzać następny utwór
 • mpc prev - zaczyna odtwarzać poprzedni utwór
 • mpc clear - czyści aktualną playlistę
 • mpc help - wypisuje wszystkie opcje wraz z tłumaczeniem

Aby rozpocząć odtwrzanie muzyki, wystarczy po prostu

mpc ls |mpc add ; mpc play

Opcjonalnie można dodać również mpc random on, dzięki czemu MPD będzie odtwarzało losowy utwór z playlisty.

Przykłady użycia

mpc --format %title% |head -n 1

Pokazuje nazwę aktualnie odtwarzanego utworu.

Uwaga.png
Uwaga! Argumenty opcji --format znajdują się w man mpc


mpc ls <katalog> |grep -i <słowo> |mpc add

Dodaje do playlisty wszystkie pliki zawierające <słowo>, które znajdują się w <katalogu>.

lyrics.sh - prosty skrypt powłoki wyświetlający tekst aktualnie odtwarzanego utworu (korzysta z mpc).

Zależności

 • glibc
 • libiconv (gdy kompilowany z --enable-nls)
 • (MPD - bez niego instalowanie mpc jest bezcelowe)

Zrzuty ekranu

mpc nie wygląda, więc nie sposób przedstawić zrzut ekranu prezentujący go w działaniu.

Linki

Narzędzia osobiste