Ograniczono tworzenie stron

From FluxboxPL.org

Ograniczono możliwość tworzenia nowych stron. Możesz edytować istniejące strony lub zalogować się albo utworzyć nowe konto.